Reklamačný poriadok

Vrátenie tovaru

V prípade, že ste obdržali objednaný tovar a z akýchkoľvek príčin nám ho chcete vrátiť, môžete tak urobiť do 14 dní odprijatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar v takomto prípade nemusíte reklamovať. Využijete svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je upravené v obchodných podmienkach v bode 6. Prosíme o vyplnenie formulára pre odstúpenie od zmluvy a jeho zaslanie na našu e-mailovú adresu. Údaje z formulára môžete vpísať aj priamo do textu mailu. Po jeho prijatí vám zašleme na e-mail adresné štítky pre zaslanie vráteného tovaru.

Tovar, ktorý nám vrátite v rámci odstúpenia od zmluvy, nesmie niesť známky používania nad rámec nevyhnutného vyskúšania a skontrolovania funkčnosti tovaru. Zaslaný tovar, prosím, vhodne zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Neposielajte nám, prosím, zásielky na adresu sídla na dobierku. Všetky zásielky zaslané na dobierku budú automaticky odmietnuté.

Reklamácia tovaru

Záruka na tovar a postup pri reklamácii tovaru sú upravené v obchodných podmienkach v bode 7. Pre uplatnenie reklamácie prosíme, aby ste nás kontaktovali e-mailom info@jantario.sk. Pošleme vám na e-mail adresné štítky pre zaslanie vráteného tovaru a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

Zaslaný tovar, prosím, vhodne zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Neposielajte nám, prosím, zásielky na adresu sídla na dobierku. Všetky zásielky zaslané na dobierku budú automaticky odmietnuté.

Po prijatí zásielky vás budeme informovať o začatí reklamačného konania v zmysle obchodných podmienok.

V prípade, že k vám zásielka prišla poškodená, prosíme o spísanie záznamu o poškodení priamo s prepravcom. Len takýmto spôsobom vám budeme môcť uznať prípadný nárok a vymáhať škodu u prepravcu.