Reklamačný poriadok

I. Vrátenie tovaru

V prípade, že ste obdržali objednaný tovar a z akýchkoľvek príčin nám ho chcete vrátiť, môžete tak urobiť do 14 dní od prijatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar v takomto prípade nemusíte reklamovať. Využijete svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je upravené v obchodných podmienkach v bode 6. Prosíme o vyplnenie formulára pre odstúpenie od zmluvy a jeho zaslanie na našu e-mailovú adresu. Údaje z formulára môžete vpísať aj priamo do textu mailu. Po jeho prijatí vám zašleme na e-mail inštrukciu pre zaslanie vráteného tovaru.

Tovar, ktorý nám vrátite v rámci odstúpenia od zmluvy, nesmie niesť známky používania nad rámec nevyhnutného vyskúšania a skontrolovania funkčnosti tovaru. Zaslaný tovar, prosím, vhodne zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Neposielajte nám, prosím, zásielky na adresu sídla spoločnosti. Neposielajte nám zásielky na dobierku. Všetky zásielky zaslané na dobierku budú automaticky odmietnuté.

II. Reklamácia tovaru

A. Úvod

Záruka na tovar a postup pri reklamácii tovaru sú upravené v obchodných podmienkach v bode 7. Pre uplatnenie reklamácie prosíme, aby ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a následne nás kontaktovali e-mailom info@jantario.sk. Pošleme vám na e-mail inštrukciu pre spätné zaslanie reklamovaného tovaru naspäť k nám a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

Zaslaný tovar, prosím, vhodne zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Neposielajte nám, prosím, zásielky na adresu sídla. Neposielajte nám zásielky na dobierku. Všetky zásielky zaslané na dobierku budú automaticky odmietnuté.

Po prijatí zásielky vás budeme informovať o začatí reklamačného konania v zmysle obchodných podmienok.

V prípade, že sa k vám dostala zásielka od nás poškodená, prosíme o spísanie záznamu o poškodení priamo s prepravcom. Len takýmto spôsobom vám budeme môcť uznať prípadný nárok, ak sa tovar poškodil počas prepravy, a vymáhať škodu u prepravcu.

B. Ustanovenia

Spoločnosť Squall s.r.o. (ďalej “Predávajúci”) zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar, tzn. za výrobné chyby a vady, ktoré sa vyskytnú počas poynutia záručnej lehoty. Záručná lehota začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná lehota začne opäť plynúť od prevzatia vymeneného tovaru. V prípade, že zákazník neuplanil reklamačný nárok v rámci záručnej lehoty, tento po jej uplynutí zaniká.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade, že:

  • došlo k mechanickému poškodeniu tovaru, ako napríklad, no nie výlučne, poškriabanie kovu, deformácia spôsobená neprimeraným tlakom, roztrhnutie alebo zalomenie spôsobené tlakom či ťahom pri retiazkach a iných spojoch, poškriabanie alebo rozbitie osadeného kameňa externým vplyvom, prasknutie šperku pri páde alebo náraze, poškodenie šperku po kontakte s chemickou látkou, ako napríklad, no nie výlučne,  čistiace prostriedky,
  • došlo k vypadnutiu osadeného kameňa mechanickým alebo iným externým vplyvom, ako napríklad, no nie výlučne, pád, náraz, tlak alebo ťah, uvoľnenie osadzovacieho háčika v dôsledku záchytu a následného ťahu, rozlepenie lepeného spoja v dôsledku kontaktu s  vodou (kúpeľ, sauna, umývanie riadu, plávanie), chemikáliou a podobne,
  • tovar  javí známky poškodenia v rámci bežného opotrebovania nosením –  predratie krúžkov, prirodzená oxidácia, tzv. začernanie striebra, ktoré je jednoducho odstrániteľné preleštením a podobne,
  • tovar javí známky úmyselného poškodenia, ako napríklad, no nie výlučne, vylupnutie osadeného kameňa, pretrhnutie či rozbitie násilným vplyvom,
  • tovar stratil svoje kvalitatívne vlastnosti v dôsledku nedostatočnej šetrnosti a starostlivosti alebo nedodržania všeobecných zásad starostlivosti o strieborné šperky s jantárom – užitočné rady v tomto smere nájdete napríklad tu,
  • zákazník neoznámil zjavné vady po prevzatí tovaru (evidentné užívanie tovaru po určitú dobu a následná snaha o jeho vrátenie),
  • nevrátenie tovaru, resp. jeho všetkých dielov a súčastí.