Reklamačný poriadok

Vrátenie tovaru

V prípade, že ste obdržali objednaný tovar, avšak z akýchkoľvek dôvodov nám ho chcete vrátiť, môžete tak urobiť do 14 dní odprijatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar v takomto prípade nemusíte reklamovať. Využijete svoje právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je upravené v obchodných podmienkach v bode 6. Prosíme o vyplnenie formulára pre odstúpenie od zmluvy a jeho zaslanie spolu s vráteným tovarom na adresu:

isklad
Golden City
Stará Vajnorská 11
831 04  Bratislava

Tovar, ktorý nám vrátite v rámci odstúpenia od zmluvy, nesmie niesť známky používania nad rámec nevyhnutného vyskúšania a skontrolovania funkčnosti tovaru. Zaslaný tovar, prosím, riadne zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Zásielku pošlite doporučene, aby ste mali doklad o jej odoslaní. Zásielku vám odporúčame poistiť. Náklady za poštovné znáša v prípade odstúpenia od zmluvy zákazník. Zásielky zaslanéna dobierku budú odmietnuté.

Reklamácia tovaru

Záruka na tovar a postup pri reklamácii tovaru sú upravené v obchodných podmienkach v bode 7. Pre uplatnenie reklamácie prosíme o vyplnenie reklamačného formulára a jeho zaslanie spolu s reklamovaným tovarom na adresu:

isklad
Golden City
Stará Vajnorská 11
831 04  Bratislava

Zaslaný tovar, prosím, riadne zabaľte, aby sa pri preprave nepoškodil. Zásielku pošlite doporučene, aby ste mali doklad o jej odoslaní. Zásielku vám odporúčame poistiť. Náklady za poštovné znáša  zákazník. Zásielky zaslanéna dobierku budú odmietnuté.

V prípade, že k vám zásielka prišla poškodená, prosíme o spísanie záznamu o poškodení priamo s prepravcom.

Po prijatí zásielky vás budeme informovať o začatí reklamačného konania v zmysle obchodných podmienok.